استجابت دعا

تاریخ:1395/10/4

نسخه چاپی

" بر شما باد به دعا کردن بعد از نمازها چه اینکه چنین دعایی مستجاب است . امام صادق(ع) "

بر شما باد به دعا کردن بعد از نمازها چه اینکه چنین دعایی مستجاب است . امام صادق(ع)

 

منبع : اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی