مجمع دارالقرآن

تاریخ:1395/10/4

نسخه چاپی

" مجمع دارالقرآن "

مجمع دارالقرآن

 

منبع : اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی