مجمع عالمان دینی

تاریخ:1395/10/4

نسخه چاپی

" مجمع عالمان دینی "

مجمع عالمان دینی

 

منبع : اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی